Bibelen

II. De tolv historiske bøger
9. Anden Krønike-bog

Det 4de kapitel

Alteret, templets redskaber.

1 Derpaa gjorde han et kobberalter; det var 20 alen langt, 20 alen bredt og 10 alen højt.

2 Saa gjorde han det støbte hav; der var 10 alen fra dets ene kant til den anden, det var rundt trindt omkring og 5 alen højt, og en snor paa 30 alen gik rundt om det.

3 Under den var der afbildinger af oxer, som omgav det rundt omkring, 10 paa hver alen, hvilke omgav havet rundt omkring; der var to rader oxer støbte paa det;

4 det stod paa 12 oxer; 3 vendte mod norden, 3 mod vesten, 3 mod sønden og 3 mod østen; havet stod oven paa dem, og deres bagkroppe vendte indad;

5 dets tykkelse var en haandsbred, dets kant var gjort som kanten paa et bæger; det var som en udsprungen lilie, og det kunde rumme 3000 bat.

6 Derpaa gjorde han 10 kobberkar og stillede fem til højre og fem til venstre side til rensning; hvad der hørte til brændofret, skyllede de i dem; men havet var til at præsterne kunde vaske sig der.

7 Han gjorde 1+ lysestager af guld, som de skulde være, og satte dem i templet, fem til højre og fem til venstre. -

8 Derpaa gjorde han 10 borde og stillede dem i templet, fem til højre og fem til venstre, og han gjorde 100 skaale af guld.

9 Han indrettede ogsaa en forgaard for præsterne og en stor gaard, med døre til gaarden; og dørene beslog han med kobber. -

10 Havet havde han sat ved den højre side mod sydøst. -

11 Huram gjorde ogsaa gryderne, skufferne og skaalerne; og han blev færdig med det arbejde, han havde gjort for kong Salomon ved Guds hus,

12 nemlig de to søjler med de runde søjlehoveder ovenpaa begge søjlerne, og de to net til at dække begge de runde søjlehoveder, som var ovenpaa søjlerne,

13 og de 400 granatæbler til de to net, to rader granatæbler nemlig til hvert net til at dække de to runde søjlehoveder, som var ovenpaa søjlerne;

14 endvidere havde han gjort fodstykkerne og karrene til fodstykkerne;

15 det ene hav og de 12 oxer under det;

16 gryderne, skufferne, kjødgaflerne og alt deres tilbehør, dem havde fader Huram gjort kong Salomon til Herrens hus af blankt kobber;

17 paa jordens slette havde kongen støbt dem i fast jord mellem sukkot og Zereda.

18 Salomon gjorde alle disse mangfoldige redskaber, saa at kobberets vægt ikke blev undersøgt. -

19 Salomon gjorde alle redskaberne til Guds hus, guld-alteret, bordene med skuebrødene paa,

20 lysestagerne med deres lamper til at tænde dem, som skik er, foran koret, at purt guld;

21 blomsterne, lamperne, lysesaxene vare af guld, og det ægte guld;

22 knivene, skaalerne, fadene og fyrfadene vare af purt guld, og hvad indgangen til huset angaaer, da vare de inderste døre til det allerhelligste og de indvendige døre til skibet af guld.

Anden Krønikebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35