Bibelen

II. De tolv historiske bøger
9. Anden Krønike-bog

Det 7de kapitel

Fortsættelse. Herren aabenbarer sig anden gang for Salomon.

1 Da Salomon havde endt sin bøn, faldt ild ned fra himlen og fortærede brændofret og slagtofrene, og Herrens herlighed fyldte huset;

2 og præsterne kunde ikke gaa ind i Herrens hus, fordi Herrens herlighed havde fyldt Herrens hus.

3 Da alle Israels børn saae ilden falde ned og Herrens herlighed over huset, knælede de paa gulvet med ansigtet mod jorden, tilbade og takkede Herren, fordi han er god og hans miskundhed evindelig;

4 og kongen og hele folket bragte slagtofre for Herrens ansigt.

5 Kong Salomon bragte et slagtoffer af 22.000 oxer og 120.000 faar; og kongen og hele folket indviede Guds hus;;

6 og præsterne stode paa deres post og Leviterne med Herrens sangværk, som kong David havde indrettet til at takke Herren, fordi hans miskundhed er evindelig, da David lovede Gud ved dem, og præsterne stod og blæste i lurene, og hele Israel ligeover for dem. -

7 Salomon helligede midten af forgaarden, som var foran Herrens hus, thi der havde han bragt brændofrene og det fede af takofrene, fordi kobberalteret, som Salomon havde bygget, kunde ikke rumme brændofret, madofret og det fede. -

8 Salomon og hele Israel med ham holdt den gang festen i 7 dage, en meget stor forsamling af folk fra Hamat til Ægyptens bæk;

9 og paa den ottende dag holdt de to efterfest; thi altervielsen havde de holdt i 7 dage, og festen i 7 dage;

10 men paa den tre og tyvende dag i den syvende maaned lod han folket drage til deres hjem, og de vare glade og vel til mode for det gode, Herren havde gjort mod David og Salomon og sit folk Israel.

11 Saa fik Salomon Herrens hus og kongens hus færdige; og alt hvad der havde ligget Salomon paa hjærte at indrette i Guds hus og i sit hus, det fik han lykke til.

12 Om natten aabenbarede Herren sig for Salomon og sagde til ham: Jeg har hørt din bøn og udvalgt mig dette sted til et offerhus.

13 Se, naar jeg lukker himlen, saa der ikke bliver regn, og jeg byder gnaverne at afæde landet og sender pest blandt mit folk;

14 og mit folk, som er kaldet efter mit navn, saa ydmyger sig, beder og søger mit ansigt og omvender sig fra deres onde veje, saa vil jeg høre fra himlen, forlade deres synd og læge deres land;

15 nu, mine øjne skal være aabne og mine øren opladne for enhver bøn paa dette sted;

16 og nu har jeg udvalgt og helliget dette hus, for at mit navn kan være der evindelig, og mine øjne og mit hjærte være der alle dage;

17 og hvis du vandrer for mit ansigt, som din fader David vandrede, saa du gjør efter alt, hvad jeg bød dig, og holder mine love og bud,

18 saa vil jeg stadfæste dit riges trone, som jeg gjorde en pagt med din fader David, da jeg sagde: Du skal ikke fattes en mand, som skal herske i Israel;

19 men dersom i vende eder bort, forlade mine love og bud, som jeg har givet eder, og gaaer hen og tjener andre guder og tilbeder dem,

20 da vil jeg med rode oprykke af mit land, som jeg har givet dem, og dette hus, som jeg har helliget til mit navn, vil jeg forkaste fra mit ansigt, og jeg vil gjøre det til et ordsprog og en spot blandt alle folk;

21 og dette hus, som har været højt, skal ligge øde for alle, som gaa forbi det, og man skal sige: Hvorfor har Herren gjort saaledes med dette land og dette hus?

22 og man skal svare: Fordi de har forladt Herren, deres fædres Gud, som førte dem ud af Ægyptens land, og holdt fast ved andre guder, tilbage dem og dyrkede dem, derfor har han ført al denne ulykke over dem!

Anden Krønikebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35