Bibelen

II. De tolv historiske bøger
9. Anden Krønike-bog

Det 8de kapitel

Salomons bygninger og hoveri; hans omsorg for Gudstjenesten; hans skibsfart.

1 Tyve aar efterat Salomon havde bygget Herrens hus og sit hus,

2 opbyggede han ogsaa de stæder, som Huram havde givet ham, og han lod Israels børn bo i dem.

3 Derpaa drog Salomon til Hamat Zoba og fik overhaand over den;

4 han byggede Tadmor i ørken, og alle forraadsstæderne, som han byggede i Hamat;

5 han byggede ogsaa øvre- og nedre-Bethoron, faste stæder med mure, dobbelt porte og stænger;

6 og Ba-alat og alle forraadsstæder, som Salomon havde, alle vognstæder og rytterstæder og alt, hvad han havde lyst til at bygge i Jerusalem, paa Libanon og i hele landet under hans herredømme.

7 Alle de folk, som vare tilbage af Hetiter, Amoriter, Feresiter, Heviter og Jebusiter, de, som ikke var Israeliter,

8 af deres børn, som vare blevne tilbage efter dem i landet, som Israels børn ikke havde udryddet, dem gjorde Salomon hoveripligtige indtil denne dag;

9 men af Israels børn satte Salomon ingen til trælle ved sit arbejde, men de vare krigsmænd, fyrster for hans høvdinger, formænd for hans vognkjæmper, befalingsmænd over hans vogne og ryttere;

10 og kong Salomons øverste befalingsmænd, som herskede over folket, vare 250.

11 Salomon lod Faraos datter drage op fra Davids stad til det hus, som han havde bygget til hende; thi han sagde: Min hustru skal ikke bo i Davids, Israels konges, hus; thi disse steder ere hellige, da Herrens ark er kommen derhen.

12 Derpaa bragte Salomon brændofre til Herren paa Herrens alter, som han havde bygget foran vaabenhuset;

13 hvert offer paa sin dag efter Moses bud, paa sabbaterne, nymaanedagene, festdagene tre gange om aaret, nemlig paaskefesten, pintsefesten og lvsalernes fest;

14 og efter sin fader Davids indretning beskikkede han præsternes skifter til deres tjeneste, og Leviterne til at besørge lovsangen og tjene præsterne, hver paa sin dag, og dørvogterne, hver ved sin port, efter deres skifter; thi saaledes var det den Guds mand Davids befaling;

15 og de veg ikke fra kongens befaling til præsterne og Leviterne i alle forretninger og ved skattene;

16 og alt arbejde for Salomon var paa rede haand til den dag, han lagde grunden til Herrens hus, o gindtil han fuldendte det, saa at Herrens hus blev færdigt.

17 Derpaa drog Salomon til Ezjongeber og Elot ved havbredden i Edoms land;

18 og nogle af sine folk, som kjendte søen, og de kom med Salomons folk til Ofir og hentede derfra 450 centner guld og føtte det til kong Salomon.

Anden Krønikebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35