Bibelen

II. De tolv historiske bøger
10. Esra

Det 1ste kapitel

Kyros tillader Jødernc at vende hjem fra Fangcnskabe.

1 I Perserkongen Kyros første Aar opvakte Herren for at fuldkomme sit Ord ved Jeremja Perserkongen Kyros Aand, saa han lod bekjendtgjøre over hele sit Rige, endog skriftlig, og sige:

2 Saa siger Kyros, Persiens Konge: Herren, Himlens Gud, har givet mig alle Riger i Landet, og han har befalet mig at bygge ham et Hus i Jerusalem, som er i Juda;

3 Hvem der nu er blandt eder af hele hans Folk, med ham være hans Gud, og han drage op til Jerusalem, som er i Juda, og bygge Herrens, Israels Guds, Hus; han er den Gud, som er i Jerusalem;

4 og hver, som er tilbage paa alle Steder, hvor han lever som Fremmed, ham skal Stedets Mænd understøtte med Sølv, Guld, Gods og Kvæg, med en frivillig Gave til den Guds Hus, som er i Jerusalem.

5 Da rejste de sæderne Fyrster af Juda og Benjamin sig, Præsterne og Leviterne og alle, hvis Aand Gud havde opvakt til at drage op for at bygge Huset for Herren, som er i Jerusalem;

6 og alle deres Naboer understøttede dem med Kar as Sølv og Guld, med Gods og kvæg og Kostbarheder, foruden hvad der var givet frivilligt;

7 og Kong Kyros lod Karrene til Herrens Hus udtage, hvilke Nebukadnezar havde ført fra Jerusalem og stillet i sin Guds Hus.

8 Persernes Konge Kyros lod dem bringe ud ved-Skatmesteren Mitridat, og han gav dem efter Tal til Judas Fyrste Sesbazar;

9 og det.var Tallet paa dem: 30 Guldbækkener, 1000 Sølvbækkener, 29 Offerknive; tredive Guldbægere, 410 andre Sølvbægere og 1000 andre Kar;

11 lalle Karrene af Guld og Sølv vare 5400. Alt dette førte Sesbazar op med dem, som drog fra Fangenskabet i Babel til Jerusalem.

Esra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10