Bibelen

II. De tolv historiske bøger
11. Nehemja

Det 1ste kapitel

Nehemja faaer Underretning om Tilstanden i Jerusalem. Hans Bøn til Gud.

1 Nehemjas, Hakaljas Søns, Saga. Da jeg var paa Slottet Susan i Maaneden Kislev i det tyvende Aar,

2 kom en af mine Brødre Hanani tilligemed nogle Mænd fra Juda, og jeg spurgte dem om Jøderne, som vare reddede og blevne tilbage fra Fangenskabet, og om Jerusalem;

3 og de sagde til mig: Den Levning, som er bleven tilbage fra Fangenskabet, lever der i Landskabet i stor Ulykke og Forsmædelse, Jerusalems Mure ere nedrevne og dens Porte afbrændte.

4 Da jeg hørte disse Ord, satte jeg mig hen og græd, jeg sørgede nogle Dage, jeg fastede og bad til Gud i Himlen

5 og sagde: Herre Kjære, Himlens Gud, store og forfærdelige Gud, som bevarer Pagten og Kjærligheden mod dem, som elske ham og holde hans Bud!

6 lad dog dit Øre være aabent og dine Øjne opladne til at høre din Tjeners Bøn, som jeg nu beder for dig Dag og Nat, for Israels Børn, dine Tjenere, og bekjender Israels Børns Synder, som vi har begaaet imod dig! baade jeg og min Faders Hus have syndet;

7 vi har handlet saare daarlig imod dig; vi har ikke holdt de Love, Skikke og Bud, som du befalede din Tjener Mose;

8 kom dog det Ord ihu, som du bød din Tjener Mose og sagde: Naar I handle troløst, vil jeg sprede eder blandt Folkene;

9 men naar I vende om til mig, holde mine Bud og gjøre efter dem: om I da vare fordrevne til Himlens Ende, vil jeg samle dem derfra og føre dem til det Sted, som jeg har udvalgt for at lade mit Navn bo der!

10 De ere dog dine Tjenere og dit Folk, som du har forløst med din store Kraft og din stærke Haand!

11 Herre Kjære! lad dog dit Øre være aabent for din Tjeners Bøn og for dine Tjeneres Bøn, som have Lyst til at frygte dit Navn, og lad det dog lykkes for din Tjener paa denne Dag, og giv ham Naade for denne Mands Ansigt. Jeg var nemlig dengang Kongens Mundskjænk!

Nehemja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13