Bibelen

II. De tolv historiske bøger
12. Esters bog

Det 5te kapitel

Ester gaaer til Kongen. Haman vil have Mordokai hængt.

1 Tredie Dagen klædte Ester sig i sin kongelige Dragt, og stod i den indre Forgaard ved Kongens Huus ligeoverfor Kongens Huus; Kongen sad paa sin kongelige Throne i Konge Borgen ligeoverfor Indgangen til Huset.

2 Da Kongen saae Dronning Ester staaende i Forgaarden, fandt hun Naade for hans Øine, Kongen rakte Guld-Spiret, han havde i sin Haand, mod Ester; Ester nærmede sig og rørte ved Spidsen af Spiret,

3 og Kongen sagde: hvad fattes dig Dronning Ester, og hvad er din Begjæring? var det endog Halvdelen af mit Rige, skal det gives dig.

4 Ester svarede: dersom det maatte behage Kongen, komme Kongen og Haman idag til et Gilde, som jeg har beredt ham.

5 Kongen sagde: henter hurtig Haman, for at man kan gjøre som Ester har sagt; og Kongen og Haman kom til Gildet, som Ester havde anrettet.

6 Ved Vinen sagde Kongen til Ester: hvad er din Bon? det skal gives dig, og hvad er din Begjæring? var det endog Halvdelen af Riget, skal det skee.

7 Da tog Ester Ordet og sagde: min Bøn og Begjæring er:

8 hvis jeg har fundet Naade for Kongens Øine, og det maatte behage Kongen at tilstaae hvad jeg beder om, og gjøre hvad jeg begjærer, at Kongen og Haman vil komme til det Gilde, som jeg vil berede dem, saa vil jeg i Morgen gjøre som Kongen har sagt.

9) Haman gik denne Dag bort glad og vel til Mode; men da han saae Mordokai i Kongens Port, og han hverken reiste sig eller rørte sig ud af Stedet for ham, blev Haman fuld af Forbittrelse paa Mordokai;

10 men han holdt sig og gik hjem. Derpaa sendte han Bud og hentede sine Venner og sin Hustru Seres;

11 og Haman fortalte dem om sin Rigdoms Glands og sine mange Sønner og Alting om hvorledes Kongen havde ophøiet ham og hævet ham over alle Fyrsterne og Kongens Tjenere;

12 og Haman sagde: Dronning Ester har heller ikke ladet Nogen komme med Kongen til det Gilde, hun havde beredt, uden mig, og jeg er ogsaa indbudt af hende i Morgen tilligemed Kongen;

13 men alt dette nytter mig ikke, al den Stund jeg maa see den Jøde Mordokai sidde i Kongens Port.

14 Da sagde hans Kone Seres og alle hans Venner til ham: lad dem lave en Galge 50 Alen høi, og siig. i Morgen til Kongen, at man skal hænge Mordokai i den, og gaa saa glad til Gildet med Kongen. Det Ord behagede Hamam og han lod Galgen reise.

Esters bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10