Bibelen

II. De tolv historiske bøger
12. Esters bog

Det 7de kapitel

Haman bliver hængt.

1 Da Kongen og Haman vare komne til Drikkelaget hos Dronning Ester,

2 sagde Kongen ogsaa anden Dagen til Ester ved Vinen: hvad er din Bøn, Dronning Ester? og det skal gives dig, og hvad er din Begjering? var det end Halvdelen af Riger, skal det skee!

3 Da tog Dronning Ester Ordet og sagde: dersom jeg har fundet Naade for dine Øine, o Konge! og dersom det maatte behage Kongen, lad da mit Liv blive skjænket mig paa min Bøn, og mit Folk paa min Begjering;

4 thi vi ere solgte jeg og mit Folk til at ødelægges, ihjelslaaes, ombringes; ja vare vi solgte til Slaver og Slavinder, skulde jeg have tiet, skjøndt Fjenden ikke kan oprette Kongen den Skade.

5 Da sagde Kong Ahasveros til Dronning Ester: hvem er det, og hvor er han, som han sat sig for at gjøre saaledes?

6 Ester svarede: Fjenden og Modstanderen er denne slemme Haman! Men Haman blev forfærdet for Kongen og Dronningen.

7 Da reiste Kongen sig i Vrede fra Drikkelaget og gik ned i Slotshaven; men Haman stod for at tigge sit Liv af Dronning Ester, thi han saae, at der var besluttet en Ulykke over ham af Kongen.

8 Da Kongen kom tilbage fra Slotshaven til Gildesstuen, og Haman var falden ned ved Bænken, hvorpaa Ester sad, sagde Kongen: vil han ogsaa tage Dronningen med Vold i Huset hos mig! og da det Ord var kommen af Kongens Mund, skjulte de Hamans Ansigt;

9 og en af Hofmændene hos Kongen, Charbona, sagde: see, der staaer ogsaa den Galge, som Haman lavede Mordokai, der talede godt for Kongen; henne ved Hamans Huus, og den er 50 Alen høi; da sagde Kongen: hænger ham i den! -

10 Saa hængte de Haman i Galgen, som han havde beredt til Mordokai, og Kongens Vrede satte sig.

Esters bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10