Bibelen

III. De fem skjaldbøger
1. Jobs bog

Det 11te kapitel

Zofar angriber Job med haarde Ord.

1 Derpaa tog Nagamatiten Zofar Ordet og sagde:

2 Skal der ikke svares paa de mange Ord? skal mundkaad Mand beholde Ret?

3 skal din Pral bringe Folk til Tavshed, skal du spotte, og ingen beskjæmme dig?

4 Du sagde: Sand er min Tale, og ren er jeg for dine Øjne;

5 men gid Gud vilde tale, oplade sine Læber mod dig

6 og forklare dig sin Visdoms Hemmeligheder; thi deri er dobbelt Kraft; thi vid, at Gud lempelig straffer din Brøde.

7 Kan du udfinde, hvad Gud ransager, kan du udgrunde den Almægtigstes Fuldkommenhed?

8 den er høj som Himlen, hvad vil du gjøre? den er dybere end Underverden, hvad kan du vide?

9 ja dens Maal! den er længere end Jorden og bredere end Havet!

10 Om han bryder frem, kaster Fængsel eller stiller for Retten, hvem vil holde ham tilbage?

11 Thi han kjender forfængelige Folk; han seer Uretfærdighed; men de forstaa det ej.

12 Har vel vanvittig Mand Forstand, og fødes Vildæslets Føl til Menneske?

13 Havde du beredt dit Hjærte, rakt dine Hænder imod ham,

14 om der var Uret i din Haand, og du havde fjernet den, og du ikke havde ladet Uretfærdighed bo til Huse hos dig;

15 ja, da skulde du opløfte dit Aasyn uden Lyde, blevet fast og ikke frygtet;

16 ja glemt din Jammer og kommet den ihu som Vandet, der randt forbi;

17 et Liv skulde oprundet klarere end Middagen, Mørket skulde blevet som en Morgenstund;

18 du skulde varet tryg, fordi der var Haab, du skulde arbejdet og sovet tryggelig;

19 du skulde lagt dig og ingen forfærdet dig, og Mange skulde bedende staaet for dit Ansigt;

20 men de Ugudeliges Øer maa forsmægte, deres Tilflugt forsvinde! deres Haab er et Aandepust.

Jobs bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42