Bibelen

III. De fem skjaldbøger
1. Jobs bog

Det 13te kapitel

Fortsættelse. Job opfordrer sine venner til at tie; han taler om sin Tillid til Gud.

1 Se, mit Øje saae det alt, mit Øre hørte og forstod det;

2 hvad I vide, veed og jeg; jeg fejler ikke mere end I.

3 Men jeg vilde tale med den Almægtigste, og jeg havde Lyst til at gaa i Rette med Gud;

4 men I sammenvæve Løgn, daarlige Læger ere I tilhobe;

5 gid I helt vilde forstumme! det skulde regnes eder til Visdom;

6 hører dog mit Forsvar og mærker paa mine Læbers Trætte;

7 ville I forsvare Gud med Uret, ville I tale for ham med Svig;

8 ville I anse hans Person, ville I føre Sagen for Gud?

9 Mon det vil blive eder godt, naar han ransager eder? ville I daare ham, som man daarer et Menneske?

10 Han vil visselig straffe eder, dersom I anse Personer i Løn.

11 Vil ikke hans Højhed forfærde eder, og hans Rædsel falde over eder?

12 Eders Tankesprog er ved Asken at ligne, ders faste Volde ere Volde af Ler.

13 Tier for mig og lader mig tale; lad saa komme over mig, hvad som vil!

14 Hvorfor skal jeg bære mit Kjød mellem mine Tænder, tage min Sjæl i min Haand! -

15 Se, lad ham slaa mig ihjel; jeg har intet Haab; dog vil jeg forsvare mine Veje for ham.

16 Dette skal og være mig til Frelse; thi ingen Hykler kommer for hans Ansigt.

17 Saa hører da nøje mit Ord og min Forklaring for eders Øren.

l8 Se Kjære, jeg har ordnet mit Forsvar for Retten; jeg veed, jeg skal faa Ret.

19 Dog! hvo trætter med mig? nu maa jeg tie og d! -

20 Dog! gjør ikke to Ting mod mig, da vil jeg ikke skjule mig for dit Aasyn:

21 Lad din Haand være langt fra mig, og lad din Rædsel ikke forfærde mig.

22 Kald saa, og jeg vil svare; eller jeg vil tale, og svar du mig.

23 Hvormange ere mine Misgjerninger og Synder? lad mig vide min Overtrædelse og Synd!

24 Hvorfor skjuler du dit Ansigt og agter mig for en Fjende ad dig?

25 Vil du forfærde et afrevet Blad, vil du forfølge den tørre Avne?

26 at du vilde skrive saa bitre Ting imod mig og lade mig tage min Ungdoms Synder i Arv;

27 at du vilde lægge min Fod i Blokken, tage Vare paa alle mine Veje og slaa en Kreds om mine Fodtrin;

28 da jeg dog forgaaer som Trøste, som en Klædning, hvilken Møl opæder.

Jobs bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42