Bibelen

III. De fem skjaldbøger
1. Jobs bog

Det 16de kapitel

Job beklager sig over sine vcnucr og sine Lidelser, han vil ej gjælde for Hykler.

1 Saa tog Job Ordet og sagde:

2 Af det Slags har jeg hørt meget; I ere alle besværlige Trøstere;

3 er der ej Ende paa de vindige Ord; eller hvad opbrugte dig, at du svarede saa?

4 Ogsaa jeg kunde tale som I; gid eders sjæl var i min Sjæls Sted! jeg kunde og overdænge eder med Ord og ryste paa Hovedet ad eder,

5 men jeg vilde styrket eder med mit Ord, brugt mine Læber til at lindre eders Smerte. -

6 Vil jeg tale, dulmes min Vaande ikke, og lader jeg være, mon den da gaaer fra mig? -

7 Sandelig, nu gjør Han mig træt; du ødelagde alt, hvad jeg samlede.

8 DU har givet mig Rynker til Vidne imod mig; min Magerhed rejser sig og taler mod mig,

9 Hans Vrede har sønderrevet mig, Han hader mig, skjærer Tænder mod mig ; min Modstander stirrer paa mig,

10 de opspile deres Mund mod mig, med Haan de slaa mig under Øret, de flokke sig imod mig tilhobe.

11 Gud overgav mig til den Uretfærdige, lod mig falde i de Ugudeliges Hænder.

12 Jeg var rolig, men Han sønderrev mig; Han greb mig i Nakken og sønderslog mig ; Han rejste mig til en Skive for sig;

13 Hans Skytter omgav mig, Han sønderskar mine Nyrer og sparede ikke, Han udgød min Galde paa Jorden ;

14 Han saarede mig med Saar paa Saar, som en Kriger løb Han imod mig.

15 Da syede jeg Sørgedragt om mit Legeme og dækkede mit Hoved med Støv;

l6 mit Ansigt svulmede af Graad, Dødens Skygge var paa mine øjenlaage;

17 skjøndt der ingen Uret er i mine Hænder og min Bøn er ren.

18 Jord, skjul ikke mit Blod, og lad der ikke være Skjulested for mit Raab!

19 se, ogsaa nu er mit Vidne i Himlen, og Han, som vidner for mig, er i det Høje.

20 Mine Venner spotte mig; mit Øje græder til Gud.

21 Kunde en Mand gaa i Rette med Gud som et Menneskebarn med sin Næste!

22 Thi de tilmaalte Aar faa Ende, og jeg vandrer en Vej, ad hvilken jeg ej vender tilbage.

Jobs bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42