Bibelen

III. De fem skjaldbøger
1. Jobs bog

Det 18de kapitel

Bildad laster Job heftig.

1 Derpaa tog Sukiten Bildad Ordet og sagde:

2 Naar ville I gjøre Ende paa eders Tale? bliver forstandige, saa vil vi tale.

3 Hvorfor agtes vi som For, som Urene for eders Øjne -

4 Du, som sønderslider din Sjæl i din Vrede! mon Jorden skal blive forladt for din Skyld, og Klippen oprykkes fra sit Sted?

5 Ja, de Ugudeliges Lys skal udslukkes; hans Ilds Gnist skal ikke skinne;

6 Lyset skal vorde mørkt i hans Bo, hans Lampe skal slukkes over ham;

7 hans vældige Skridt skal blive trange, hans egne Raad skal styrte ham;

8 thi han føres i Garnet med sine Fødder, han gaaer i Nettet;

9 Snaren holder hans Hæl, Strikken snorer sig om ham;

10 Rebet er skjult ham i Jorden, Fælden stillet paa hans Vej;

11 Rædsler skrække ham trindt omkring, de sprede hans Spor;

12 hans Kraft hentæres af Hunger, Ulykken staaer rede ved hans Side.

13 Hans Huds Aarer, ja hans Aarer skal Dødens Førstefødte fortære;

14 han skal oprykkes af sin Bolig, paa hvilken han stolede, han skal slæbes for Rædslernes Konge;

15 de skal bo i det Telt, som ikke er hans, Svovl skal strøes over hans Bolig;

16 hans Rødder skal hentørres forneden, hans Grene visne foroven,

17 hans Minde skal forgaa i Landet, hans Navn ej nævnes paa Tinget;

18 de skal udstøde ham fra Lyset til Mørket og udjage ham af Verden;

19 han skal ej have Søn, ej Sønnesøn iblandt sit Folk, og ingen blive efter ham i hans Bolig;

20 over hans Dødsdag skal hans Efterkommere grue, og Gysen gribe de Gamle! -

21 Sandelig, det er den Uretfærdiges Bolig; saadant er hans Sted, som ikke kjender Gud!

Jobs bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42