Bibelen

III. De fem skjaldbøger
1. Jobs bog

Det 2det kapitel

Jobs legemlige Lidelser. Hans Hustru spotter ham. Tre af hans Venner besøge ham.

1 Det skete en Dag, da Guds Børn kom for at fremstille sig for Herren, at ogsaa Satan kom midt iblandt dem for at fremstille sig for Herren.

2 Da sagde Herren til Satan: Hvor kommer du fra? Satan svarede Herren og sagde: Fra at pidske om paa Jorden og gjennemvandre den.

3 Saa sagde Herren til Satan: Har du lagt Mærke til min Tjeners Job; thi der er ingen som han paa Jordens han er en oprigtig og retskaffen Mand, som frygter Gud, og holder sig fra, hvad ondt er, og endnu holder han fast ved sin Fromhed; men du har skyndet mig imod ham til at opsluge ham uden Grund.

4 Men Satan svarede Herren og sagde: Hud for Hud, og alt, hvad en Mand ejer, giver han for sit Liv;

5 men ræk kun din Haand ud og rør ved hans Ben og Kjød, jeg vil ikke være ærlig, om han ikke giver dig Afsked lige i dine Øjne.

6 Da sagde Herren til Satan: Se, han er i din Vold, dog spar hans Liv!

7 Saa gik Satan ud fra Herren og slog Job med onde Bylder fra hans Fodsaale til hans Hovedisse,

8 og han tog sig et Potteskaar, til at skrabe sig med, og han sad midt i Askehoben. -

9 Da sagde hans Hustru til ham: Holder du endnu fast ved din Fromhed? giv du Gud Afsked og dø!

10 men han sagde til hende: Du taler som en af de daarlige Kvinder; skulde vi kun modtage det Gode af Gud og ikke tage mod det Onde! I alt dette havde Job ikke syndet med sine Læber.

11 Da tre af Jobs Venner hørte al den Ulykke, som var kommen over ham, kom de hver fra sit Sted, nemlig Temaniten Elifas, Sukiten Bildad og Nagamatiten Zofar, og de aftalte, at de vilde komme for at beklage og trøste ham.

12 Men da de hævede deres Øjne langtfra, kjendte de ham ikke igjen; de opløftede deres Røst og græd, sønderrev hver sin Kappe og kastede Støv paa deres Hoveder mod Himlen.

13 I syv Dage og syv Nætter sad de hos ham paa Jorden; ingen talede et Ord til ham; thi de saae, at hans Smerte var meget stor.

Jobs bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42