Bibelen

III. De fem skjaldbøger
1. Jobs bog

Det 20de kapitel

Zofar svarer Job og taler om hyklernes Ord.

1 Derpaa tog Nagamatiten Zofar Ordet og sagde:

2 Sandelig, mine Tanker bringe mig til at svare, og Fyrigheden i mig;

3 en haanlig Irettevisning hørte jeg, men Aanden lader mig svare af min Indsigt. -

4 Veed du ikke det, at fra Evighed, fra den Tid Gud satte Mennesket paa Jorden,

5 er de Ugudeliges Fryderaab Enden næst, og Hyklernes Glæde varer et Øjeblik

6 Steg hans Højhed til Himlen, naaede hans Hoved Skyen,

7 som Skarnet skal han forgaa evindelig; de, som saae ham, maa sige: Hvor er han?

8 som en Drøm flyver han bort, man finder ham ikke, han forjages som et Nattesyn;

9 det Øje, som betragtede ham, ser ham ej mer; hans Sted skuer ham ej mer;

10 hans Børn skal forsone de Fattige, hans hænder skal afgive hans Rigdom.

11 Hans Ben ere fyldte med hans hemmelige Synder, de skal ligge i Støvet med ham.

12 Er Ondskab end sød i hans Mund, og skjuler han den end under sin Tunge,

13 vil han end spare og ikke slippe den og holde den tilbage i sin Gane,

14 saa skal dog hans Brød forvandles i hans Liv til Øglevoer i hans Bug;

15 han nedslugte Gods, men skal udspy det, Gud skar drive det af hans Bug;

16 Øglegift skal han indsuge, Otterslangens Tunge skal dræbe ham;

17 han skal ikke se Strømme, ej Flader, som rinde med Honning og Mælk;

18 han skal gjengive, hvad han har arbejdet for, og ikke fortære det; som Rovet skal Gjengjældelsen være, og han skal ikke fryde sig;

19 thi han fortrykte, han forlod de Fattige, han vovede Huse, og han bygger dem ej;

20 han kjendte ikke Ro i sit Inderste, han skal ikke undkomme med, hvad han attraaede;

21 intet skal blive tilovers til hans Føde; derfor bliver hans Gods ej varigt;

22 naar han haver fuldt op i Overflod, skal det blive trangt, for ham; enhver Betrængts Haand skal komme over ham;

23 han skal have til at fylde sin Bug med; men Han skal sende sin Vredes Ild over ham, og lade nedregne over ham, hvad han skal tære;

24 han skal flygte for Jernrustning, Kobberbuen skal gjennembore ham.

25 Sværdet er draget, det gaaer gjennem hans Liv; Lynsværdet gjennemfarer hans Galde, Rædsler komme over ham;

26 alt Mørke skjuler hans Skatte, en Ild, som ej er antændt, fortærer dem; den, som er tilbage i hans Telt, skal fare ilde;

27 Himlen skal aabenbare hans Brøde og Jorden rejse sig mod ham,

28 hans Huses Indkomme skal bortføres, forsvinde paa Hans Vredes Dag.

29 Dette er det ugudelige Menneskes Lod fra Gud, dens Arv, der er ham tilsagt af den Almægtigste.

Jobs bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42