Bibelen

III. De fem skjaldbøger
1. Jobs bog

Tredje Samtale

Det 23de kapitel

Job klager sig for Gud og taler om hans uransagelige veje.

1 Derpaa tog Job Ordet og sagde:

2 Min Klage er endnu bitter, men den Haand, som hviler paa mig, er svarere end mine Suk.

3 Gid jeg vidste, hvorledes jeg skal finde Ham jeg stædes for Hans Domstol,

4 da vilde jeg fremlægge Sagen for Hans Aasyn og fylde min Mund med Bevisninger,

5 jeg skulde da faa at vide, hvad Ord Han vilde svare mig, jeg skulde erfare, hvad Han vilde sige mig.

6 Mon Han vilde gaa i Rette mod mig med sin store Kraft? nej, men Han vilde give Agt paa mig;

7 der skulde en Oprigtig gaa i Rette med ham, og jeg skulde for evig frikjendes af min Dommen.

8 Men se, gaaer jeg frem, er Han der ikke; og gaaer jeg tilbage, fornemmer jeg Ham ikke;

9 gjør Han noget til Venstre, skuer jeg Ham ikke; skjuler Han sig til Højre, seer jeg Ham ikke.

10 Men Han kjender min Vej; naar Han havde prøvet mig, maatte jeg udgaa som Guldet.

l1 Min Fod holdt fast ved Hans Spor, jeg varede paa Hans Vej og veg ikke derfra;

12 fra Hans Læbers Bud er jeg ikke afvegen, jeg gjemte Hans Munds Taler mere end mine Bestemmelser.

13 Men Han er uforanderlig, hvem vil føre Ham tilbage? hvad Hans Sjæl haver Lyst til, det gjør Han;

14 thi Han fuldbyrder, hvad mig er beskikket, og meget saadant har Han besluttet.

15 Derfor skjælver jeg for Hans Ansigt; naar jeg betragter det, frygter jeg for Ham;

16 Gud har gjort mit hjærte forsagt, og den Almægtigste har forfærdet mig;

17 fordi jeg ikke undkom for Mørket, og Han vej skjulte Bælgmørket for mit Aasyn.

Jobs bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42