Bibelen

III. De fem skjaldbøger
1. Jobs bog

Det 24de kapitel

Job taler videre om Guds uransagelige veje.

1 Hvorfor ere Tiderne ikke skjulte for den Almægtigste og hvorfor se Hans Kyndinger ikke Hans Dage?

1 Agerskjellene forrykke de; de bortdrive en Hjord og græsse den ;

3 de Faderløses Asen føre de bort og tage Enkens Oxe i Pant;

4 de Fattige trænge de af Vejen, de Betrængte i Landet skjulte sig tilhobe.

5 Se! som Vildæsler i Ørken gaa de ud til deres Gjerning; aarle rejse de sig til Bytte ; Ørken giver dem Brød til deres Børn ;

6 paa Marken samle de sig Foder; de Ugudelige høste Vingaarde; -

7 de Nøgne ligge Natten over uden Klædning, uden Skjul i Kulden;

8 de drive igjen af Vandskyllene fra Bjergene; af Mangel paa Tilflugt savne de en Klippe; -

9 den Faderløse rive de fra Brystet; hvad den Fattige har paa, tage de i Pant!

10 de Nøgne lade de gaa uden Klæder, de Hungrige bære deres Neg;

11 inden deres Mure presse de Oliven; de træde deres Vinperse og tørste;

12 fra Staden sukker Folket; de Slagnes Sjæl skriger højt; men Gud lægger ingen Daarlighed paa dem.

l3 De ere iblandt dem, som hade Lyset, de kjende ikke Hans Veje og blive ikke paa Hans Stier.

14 Ved Daggry rejser Morderen seg, ihjelslaaer den Fattige og Trængende; og om i Natten er han som Tyven.

15 Bolerens Øje vogter paa Tusmørket; han siger: "Intet Øje skal se mig," og han lægger Skjul for sit Aasyn;

16 Mørket bryder han ind i Husene; om Dagen skjule de sig; Lyset kjende de ikke;

17 thi for dem tilhobe er Morgenen en Dødens Skygge; thi de ere fortrolige med Dødsmørkets Rædsler;

18 han er let som Skum paa Vand - forbandet deres Lod i Landet! - han vender sig ikke mod Vejen til Vingaardene. -

19 Tørke, ja Hede fortærer Snevandet, Dødens Bo dem, som synde;

20 Moders Livs skal glemme ham, Ormen er hans Lyst ; han ihukommes ikke mere ; Uretfærdighed brydes som Træet;

21 han, som knuste den Ufrugtbare, som ikke blev Moder; og mod Enken gjorde han ikke godt;

22 han, som drog de Mægtige ned med sin Kraft; han reiste sig, og ingen troede paa sit Liv;

23 Gud gav ham at leve trygt; han stoler derpaa, og Hans Øje vaager over deres Veje;

24 de ere ophøjede en liden Stund ; og ere ikke mere ; de fortæres som alle andre, de bortrives, som Axehoveder afmejes de. -

25 Er det ikke saa? hvem vil overbevise mig om Løgn og gjøre mit Ord til intet.

Jobs bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42