Bibelen

III. De fem skjaldbøger
1. Jobs bog

Det 26de kapitel

Job ophøjer Guds store gerninger

1 Derpaa tog Job Ordet og sagde:

2 Hvorved hjalp du den Almægtige, frelste du den kraftløse Arm?

3 hvad raadede du den Uvise, og lagde du stort Skarpsind for Dagen?

4 Hvem har du udlagt Ordet, og hvis Aande talede ud af dig? -

5 De Afdøde skjalve; de, som ere under Vandet, og de, som bo i det;

6 de Dødes Rige ligger blottet for Ham; Fordærveren har intet Skjul;

7 Han udbreder Norden over det Øde; paa intet hænger Han Jorden ;

8 Han binder Vandene i deres Skyer; og Regnskyen brister ikke under dem;

9 Han befæster Adgangen til sit Højsæde og breder sin Sky over den;

l0 Han afkrydser Maalet over Vandene til Lysets Grændse mod Mørket.

11 Himlens Støtter skjælve og bæve, naar Han skjænder;

12 ved sin Kraft rejser Han Havet, ved sin Forstand bryder Han dets Hovmod;

13 ved sin Aand prydede Han Himlene ; Hans Haand dannede den bugtede Slange.

14 Se, disse ere de ringeste Stykker af Hans Gjerninger, og hvor svag er Lyden af det Ord, vi have hørt om Ham. Hvem vil da forstaa Hans Almagts Torden.

Jobs bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42