Bibelen

III. De fem skjaldbøger
1. Jobs bog

Det 27de kapitel

Job vedbliver sit farsvar og taler udførlig om Guds Styrelse.

1 Derpaa tog Job atter til sit Billedsprog og sagde:

2 Ved den levende Gud, som har borttaget min Ret, og ved den Almægtigste, som bitterlig har bedrøvet min Sjæl!

3 saalænge jeg drager min Aande, og Guds Aand er i min Næse,

4 skulle mine Læber ikke tale. Uret, og min Tunge ikke fremføre Svig!,

5 Langt være det fra mig, at jeg skulde give eder Ret; indtil jeg opgiver Aanden, vil jeg ikke lade mig min Uskyldighed berøve;

6 jeg vil holde fast paa min Retfærdighed og ikke opgive den; mit Hjærte skal ikke skamme sig ved mine Dage.

7 Min Fjende skal vorde som en Ugudelig; som en Uretfærdig den, der rejser sig imod mig.

8 Thi hvad er Hyklerens Haab, om han end gjør sig Vinding, naar Gud bortrykker hans Sjæl!

9 Mon Gud vil høre hans Raab, naar Angest kommer over ham?

10 kan han glæde sig ved den Almægtigste, kan han allen Stund paakalde Gud?

11 Ved Guds Haand vil jeg undervise eder; hvad der er hos den Almægtigste, vil jeg ikke fordølge.

12 Se, I have alle seet det, hvorfor ville I da tale forfængelig?

13 Dette er det ugudelige Menneskes Lod hos Gud og Voldsmænds Arv, som de faa af den Almægtigste.

14 Har han mange Sønner, til Sværdet ere de gjemte; hans Afkom skal ej mættes med Brød;

15 hans Efterladte skal begraves i Døden; hans Enker skal ej begræde ham;

16 samler han Selv som Støv og bereder sig Klæder som ler,

17 da skal han berede det, men dens Retfærdige skal iføre sig dem og den Uskyldige faa hans Sølv til Del;

18 han byggede sit Hus som et Møl, lig Hytten, som Fangevogteren rejser.

19 Den Rige lægger sig, han stædes ikke til Jorde, han aabner sine Øjne og er ej mere;

20 Rædsler skal overfalde ham som Vandfloden; Hvirvelvinden skal stjæle ham bort om Natten;

21 Østenvejret skal rive ham op, saa han farer bort, og hvirvle ham fra sit Sted;

22 Han skal lægge sin Haand paa ham og ikke skaane ham; fra Hans Haand vil han flygte med Il;

23 man skal klappe i Hænderne over ham og pibe ham ud fra hans Sted.

Jobs bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42