Bibelen

III. De fem skjaldbøger
1. Jobs bog

Det 28de kapitel

Job priser Visdommen

1 Vel har Sølvet sine Gange og Guldet sit Sted, hvor det udsmeltes,

2 Jernet udtages af Jorden, og Kobber udsmeltes af Sten;

3 man gjør Ende paa Mørket, til det Yderste undersøger man alt, ja endog Mørkets og Dødens Skygges Klipper;

4 en Bæk bryder frem paa ukjendt Sted og de glemte Kilder; de udøses og ledes hid og did af Mennesket;

5 af Jorden fremgaaer Brød, og inden i forvandles den som til Ild;

6 dens Klipper er Safirens Leje; Guldstufer findes i den.

7 Rovfuglen kjender ej Vejen derhen, og Falkens Øje saae den ej;

8 det store Vildt betraadte den ej, Loven vandrede ej paa den.

9 Paa haarden Flint man lægger Haand og graver Bjerge om fra Roden af;

10 i Klipperne man huler Gange ud, og Øjet skuer Kostbarheder;

11 og Strømmens Taarer standser man og fører skjulte Skatte frem for Lyset. -

12 Men Visdom! hvorfra vil man finde den, og hvor er Forstandighedens Gjemme?

13 Mennesket kjender ej dens Værd, og den findes ej i de Levendes Land;

14 Afgrunden siger: Den er ej i mig; og Havet siger: Ikke hos mig;

15 man kan ej tuske i den for pure Guld, og ej betales den med Sølv;

16 den vejes ikke op med Ofirs Guld, med kostbar Onyx og Safir;

16 Guld og Krystal naa ej dens Værd, den vexles ej for Kar af Guld.

17 Koral og Ædelstene, de agtes ej;

18 Visdoms Eje gaaer over Perlerne;

19 Morlands Topas den sættes ej ved Side ; det fine Guld opvejer den ej. -

20 Men Visdom! hvorfra skal den komme, og hvor er Forstandigheds Gjemme?

2l skjult er den for alt Levendes Øje, dulgt for Himlens Fugle;

22 Fordærveren og Døden sige: Med vore Øren hørte vi dens Rygte;

23 men Gud forstaaer dens Vej og kjender dens Hjem;

24 thi Han skuer til Jorderigs Ender; Han seer under hele Himlen;

25 saa Han gav Vejret sin Vægt og bestemte Vandet sit Maal;

26 satte Regnen sin Lov og Tordenlynet sin Bane.

27 Dengang saae han den og kundgjorde den, beredte og prøvede den;

28 og han sagde til Mennesket: Se, Herrens Frygt, det er Visdom; at vige fra det Onde, det er Forstandighed

Jobs bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42