Bibelen

III. De fem skjaldbøger
1. Jobs bog

Det 32de kapitel

Elihu indlever sit Tale.

1 Disse 3 Mænd undlod at svare Job, fordi han var retfærdig i sine egne Øjne;

2 men Busiten Elihu, Barakels Søn af Rams Slagt, opflammedes til Vrede; mod Job optandtes hans Vrede, fordi han havde gjort sig selv retfærdigere end Gud;

3 og mod hans 3 Venner optændtes hans Vrede, fordi de ikke havde fundet noget Svar og dog erklærede Job for ugudelig.

4 Elihu havde ventet, til Job endte sin Tale; thi de vare ældre af Aar end han.

5 Da Elihu saae, at intet Svar laa de tre Mand i Munden, optændtes hans Vrede. -

6 Saa tog Busiten Elihu, Barakela Søn, Ordet og sagde: Ung er jeg af Aar, og I ere Oldinger; derfor undsaae jeg mig, og jeg frygtede for at forelægge eder min Mening;

7 jeg tænkte: Lad Alderen tale og de mange Aar kundgjøre Visdom.

8 Sandelig, Aand er der i Mennesket, men den Almægtigstes Aande gjør dem forstandige.

9 De Store ere ikke altid vise; og Oldinger forstaa ej altid, hvad Ret er ;

l0 derfor siger jeg: Hør mig! ogsaa jeg vil forelægge min Mening.

11 Se, jeg biede efter eders Ord, jeg lyttede til eders Grunde, indtil I fik Sagen nøjere undersøgt.

12 Paa eder gav jeg Agt, men se, ingen overbeviser Job, ingen af eder svarer paa hans Taler,

13 for at I ikke skulle sige: Vi have fundet Visdonimen; Gud maa slaa ham og ikke et Menneske.

14 Han stilede ikke sin Tale til mig, og med eders Ord vil jeg ikke svare ham.

15 De ere skrækkede, de svare ham ej mere, Ordet er dem berøvet;

16 jeg ventede, men de kunde ikke tale; de stode og svarede ikke mere.

17 Saa vil jeg da svare for min Del; ogsaa jeg vil forelægge min Mening;

18 thi jeg er fyldt af Ordet; Aanden trænger mig i mit Inderste;

19 se, mit Inderste er som Vinen, man ej har aabnet for; det maa revne som nye Laderflasker.

20 Jeg maa tale, at jeg kan faa Luft, jeg maa oplade mine Læber og svare. -

21 Kjære! jeg vil ikke anse nogens Person, jeg vil ikke smigre noget Menneske;

22 thi jeg forstaaer ikke at smigre; ellers skulde min Skaber om en føje Stund rive mig bort.

Jobs bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42