Bibelen

III. De fem skjaldbøger
1. Jobs bog

Det 35de kapitel

Elihu viser, at Gud, som ikke har Gavn af nogen Fromhed eller Skade af deres Ugudelighed, dog straffer de Onde.

1 Elihu tog endvidere Ordet og sagde:

2 Agter du det for ret, at du sagde: Min Sag er retfærdigere end Guds?

3 Naar dn siger: "Hvad gavner det mig, hvad nytter det mig at afstaa fra min Synd?"

4 da vil jeg svare dig og dine Venner med dig.

5 Sku Himlen og se, betragt Skyerne, hvor højt de ere over dig.

6 Naar du synder, hvad skader du Ham, og naar dine Overtrædelser ere mange, hvad kan du gjøre Ham?

7 Er du retfærdig, hvad vil du give Ham eller hvad skal Han tage af din Haand?

8 En Mand, som er din Jævning, kan din Ugudelighed skade, et Menneskens Barn din Retfærdighed gavne. -

9 Ved mangfoldig Tryk bringes de Undertrykte til at raabe; de klage over de Stores Arm;

10 men ingen siger: "Hvor er Gud, som skabte mig, Han, som giver Trøstesange om Natten;

11 fom gjorde os klogere end Dyrene paa Marken og visere end Fuglene under Himlen."

12 Der raabe de; men Han svarer ikke formedelst de Ondes Hovmod.

13 Sandelig! forfængelig Bøn hører Gud ikke, den Almægtigste ændser den ikke ;

14 endmindre naar du siger: Du skuer Ham ikke. Dommen ligger for Ham; vent du paa Ham!

15 men nu, fordi Han ikke hjemsøgte i sin Vrede og ikke straffede Syndernes Overflødighed,

16 saa oplader Job sin Mund med Forfængelighed og taler stærke Ord uden Forstand.

Jobs bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42