Bibelen

III. De fem skjaldbøger
1. Jobs bog

Guds Tale til Job

Det 38de kapitel

1 Derpaa svarede Herren Job af en Storm og sagde:

2 Hvem er det, som fordunkler Guds Raad med uforstandige Ord?

3 Bind dog om dine Lænder som en Mand, og jeg vil spørge dig, og du skal undervise mig.

4 Hvor var du, da jeg grundfæstede Jorden? forklar det, som du veed og kan!

5 Hvem satte dens Maal? du veed det jo! eller hvem spændte Maalesnoren over den?

6 Hvorpaa ere dens Grundpiller nedsænkede, eller hvem lagde dens Hjørnesten,

7 da Morgenstjerner sang tilhobe, og alle Gnds Børn jublede?

8 Hvem omgjærdede Havet med dobbelte Døre, da det frembrast, udgik af Moders Liv,

9 da jeg gav det Skyen til Klædebon og Taagen til Svøb;

10 da jeg ved mit Bud brød dets Løb, da jeg satte Bom og Tøre for det

11 og sagde: Hertil skal du komme, men ikke længer; her skal dine stolte Bølger lægge sig.

12 Har du i dine Dage budet over Morgenem har du anvist Morgenrøden sin Plads?

13 saa den omfatter Jordens Ender, og de Ugudelige ryste for den?

l4 hin modtager Indtrykket som Segllak, de danne sig som et Klaede;

15 og de Ugudelige berøves deres Lys, den opløftede Arm fønderbrydes. -

16 Kom du til Havets Bund, har du vandret i Bølgedybet?

17 oplod sig Dødens Porte for dig, seer du Dødsskyggens Porte?

18 Har du grandsket alt indtil Jordens Bredde? forklar det, om du forstaaer det alt?

19 Hvor er den Vej, hvor Lyset boer? og Mørket, hvor er dets Sted?

20 saa du kunde føre det til sit Hjem, kjende Stierne til dets Hus!

21 du veed det vel, thi du var dengang født, og stort er dine Dages Tal! -

22 Kom du til Sneens Gjemme, og saae du Haglens Forraad,

23 som jeg har gjemt til Trængslens Tid, til Kampens og Krigens Dag.

24 Hvor er den Vej, hvor Lyset deler sig, hvor Østenvinden spredes over Jorden?

25 hvem baner Vandskyl Render og Vej for Tordenlyn?

26 saa det regner i ubeboet Land, i Ørken, hvor intet Menneske er,

27 saa Heden mættes og Ødemarken, og Græssets Spire skyder frem.

28 Har ogsaa Regnen Fader, eller hvem har avlet Duggens Draaber?

29 af hvis Moderliv gik Frosten ud, og Himlens Rim, hvem stødte den?

30 som med en Sten skjuler Vandet sig, og Dybets Flade holdes sammen.

31 Knyttede du Syvstjernens Baand, eller kan du løse Himmelstormers Lænker?

32 Kan du lade Planeterne staa op paa sin Tid eller føre Karlsvognen med sine Børn?

33 Kjender du Himlens Love, eller kan du bestemme dens Magt over Jorden?

34 Kan du hæve din Røst til Skyen, saa Vandets Mængde skjuler dig?

35 Kan du løslade Lynene, saa de fare frem og sige til dig: Her ere vi?

36 Hvem lagde Visdom i de dunkle Skyer, hvem gav Luftsynerne Forstand?

37 Hvem aftæller Skyerne med Visdom, og hvem udtømmer Himlens Væld?

38 saa Støvet fastnes, som det var støbt, og Jordklimperne bindes tilsammen.

Jobs bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42