Bibelen

III. De fem skjaldbøger
1. Jobs bog

Det 39de kapitel

1 Kan du jage Rov til Løvinden og mætte de unge Løvers Grundighed,

2 naar de ligge i deres Leje, sidde i Hulen paa Lur?

3 Hvem bereder Ravnen hans Fangst, naar hans Unger skrige til Gud og fare hid og did for Mangel paa Føde?

4 Kjender du Stengedernes Fødselsstund, varer du paa Hindenes Veer?

5 tæller du Maanederne, de fylde, kjender du deres Fødselstid,

6 naar de bøje sig, føde deres Unger, kaste deres Byrde?

7 Deres Unger blive stærke, de voxe paa Marken; de gaa ud og vende ikke tilbage til dem.

8 Hvem skikkede Vildæslet i Frihed? hvem løfte Skovæslets Baand?

9 hvilke jeg gav Heden til Hjem, Ødemarken til Bolig.

10 Han leer ad Stadens Bulder, han hører ikke Driverens Skjænden;

11 Bjergkjæden er hans Græsgang; alt det Grønne søger han. -

12 Lyster Enhornen at trælle for dig, overnatter den ved din Krybbe?

13 Kan du spænde Enhornen i Fure med Reb? eller harver den Dalene efter dig?

14 Kan du stole paa den, fordi dens Styrke er stor, overlade den dit Arbeide?

15 Kan du betro den at hjemføre din Sæd og samle den i din Lade? -

16 Strudsens Vinge, hvorved den fryder sig, er det Storkens Vinge og Fjer?

17 den overlader Jorden sine Æg, varmer dem i Sandet

18 og glemmer, at en Fod kan knuse, Markens Vilde søndertræde dem.

19 Den handler haardt imod sine Unger, som vare de ikke dens; forgjæves var dens Møje, den er uden Frygt;

20 thi Gud lod den glemme Visdom og tildelte den ikke Forstand.

22 Den Stund, den hæver sig i Højden, leer den ad Hesten og dens Rytter. -

23 Giver du Hesten Styrke, klæder hans Hals med Vrinsken;

23 lader du ham springe som Græshoppen? majestætisk er hans Fnysen og rædsom;

24 han stamper i Dalen, glæder sig i sin Kraft, han drager den Rustede imøde ;

25 han leer ad Skræk og ræddes ej, han vender ej tilbage for Sværdet;

26 Koggeret klinger over ham, det blinkende Spyd og Glavind;

27 fyrig og fnysende opkaster han Jord og troer ikke, det er Trompetens Lyd;

28 naar Trompeten skralder, siger han: Hui! langtfra snøfter han Krigen, Høvdingers Torden og Raab. -

29 Flyver Høgen efter din Forstand og breder sine Vinger mod Sønden?

30 Mon Ørnen paa dit Ord flyver højt og bygger sin Rede i Højden?

31 Paa Klippen boer og overnatter den, paa Klippetinde og Bjergets Aas;

32 derfra spejder den efter Føde;

33 dens Øer skue i det Fjerne; dens Unger drikke Blod, og hvor der er ihjelslagne, der er den.

34 Saa vendte Herren sig til Job og sagde:

35 Kan den, som trætter med den Almægtigste, lære Ham? den, som kaster Gud, svare hertil?

36 Men Job svarede Herren og sagde:

37 Se, jeg er ussel, hvad skal jeg svare dig; min Haand har jeg lagt paa min Mund;

38 een Gang har jeg talet, jeg skal ikke svare; to Gange, men ikke gjøre det mere!

Jobs bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42