Bibelen

III. De fem skjaldbøger
1. Jobs bog

Første Samtale.

Det 4de kapitel

Elifas laster Job

1 Da tog Temaniten Elifas Ordet og sagde:

2 Om man forsøgte et Ord til dig, vilde du ikke finde dig deri, men hvem kan holde Ordet tilbage?

3 Se, du har undervist Mange, trætte Hænder har du styrketz

4 dine Ord oprejste den Faldne, Nedbøjedes Knæ styrkede du;

5 men nu, det kommmer til dig, bliver du Utaalmodig, det rammer dig, og du forfærdes!

6 Var ikke din Gudsfrygt din Trøst, din rene Vandel dit Haab?

7 Betænk, hvilken Uskyldig gik til Grunde, hvor bleve de Retskafne udslettede?

8 saaledes som jeg saae dem, der nedpløjede Uret og saaede Jammer, haste det samme;

9 for Guds Aande omkomme de, de fortæres af hans Vredes Aand;

10 Lovens Brøl og Parderens Røst, ja Løveungens Tænder afbrydes;

11 den stærke Løve omkommer af Mangel paa Bytte, og Løvindens Unger adspredes. -

12 Et Ord stjal sig til mig, mit Øre optog dets sagte Susen,

13 under Betragtningen af Nattens Syner, medens den dybe Søvn falder paa Mændenes

14 Skræk og Rædsel kom over mig, den forfærdede alle mine Ben;

15 en Aand skred frem for mit Aasyn; Haarene rejste sig paa mit Hoved;

16 han standsede; jeg kjendte ikke hans Udseende - Billedet svæver mig for Øje - jeg hørte en Røst som en sagte Luftning:

17 Er et Menneske retfærdig for Gud, en Mand ren for sin Skaber?

18 se, han troer ikke sine Tjenere, og sine Engle tilregner han Daarskab;

19 hvormeget mere dem, som bo i Lerhytter, hvis Grundvold er Støv, dem, der fortæres som af Møl;

20 fra Morgen til Aften knuses de; uden nogen lægger Mærke dertil, gaa de evig til Grunde!

21 vandrer ej selv deres Ypperste bort, de dø, men ikke med Visdom.

Jobs bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42