Bibelen

III. De fem skjaldbøger
1. Jobs bog

Det 40de kapitel

1 Saa svarede Herren Job af Stormen og sagde:

2 Bind dog om dine Lænder som en Mand, og jeg vil spørge dig, og du skal undervise mig!

3 Vil du gjøre min Dom til intet, vil du fordømme mig, for at du kunde vare retfærdig?

4 har du en Arm som Gud, kan du tordne med din Røst som Han?

5 Smyk dig dog med Vælde og Højhed, klad dig med Ære og Herlighed!

6 udgyd din Vredes Strøm, se hver Hovmodig an og ydmyg ham;

7 se hver Hovmodig an og tryk ham ned; knus Voldsmænd paa deres Sted ;

8 grav dem i Jorden tilhobe, dæk deres Ansigt i Skjul;

9 saa vil jeg ogsaa prise dig, fordi din højre frelste dig. -

10 Se dog "Dyret", som jeg skabte med dig, Græs reder hasn som Oxen;

11 se dog hans Lænders Kraft, Styrken i hans Bugs Muskler;

12 har han Lyst, hans Stjert er som et Cedertræ; hans Bovesener ere sammentvundne;

13 hans Ben er Kobberrør, hans Knokler Jernstænger;

14 han er Guds første Værk, hans Skaber gav ham hans Sværd.

15 Bjergene bære ham Foder, og alle Markens Vilde lege der;

16 under Løvtræer ligger han, i Skjul af Rør og Dynd;

17 Løvtræet skjuler ham med sin Skygge, Bækkens Vidjer omringe ham;

18 se, Floden bryder frem med Vold, han haster ikke; han hviler trygt, naar Strømmen bryder til hans Mund.

19 Kan man tage ham for hans Øjne, gjennembore hans Næse med Reb? -

20 Kan du drage Krokodilen med Krog eller tvinge hans Tunge med Medesnor?

21 Kan du sætte Ring i hans Næse eller med Prenen gjennembore hans Kindben?

22 vil han give dig mange bønlige Ord, vil han tale smægtende til dig? vil han slutte Pagt med dig, saa du kan tage ham til Træl evindelig?

23 kan du lege med ham som med en Fugl og binde ham til dine Smaapiger?

22 holder Jægerselskabet Gilde over ham og deler ham imellem Kjøberne?

23 Kan du fylde hans Hud med Pile, hans Hoved med Harpuner?

27 Læg din Haand paa ham, du skal huske Kampen og ikke gjøre det anden Gang.

28 Se, hins Forventning slog fejl; mon han vel dukker under ved Synet af ham?

Jobs bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42