Bibelen

III. De fem skjaldbøger
1. Jobs bog

Det 41de kapitel

1 Ingen er saa haard, at han tør rejse ham; og hvem er da den, som kan bestaa for mit Ansigt?

2 som er kommen mig foran, saa jeg skulde betale? Hvad der er under den hele Himmel, det er mit. -

3 Ej vil jeg tie om hans Lemmer, hans Styrkes Art, hans Skabnings Pryd.

4 Hvem har klædt ham af sin Kjortel, hvem kommer til ham med dobbelt Bidsel?

5 hvem har opladt hans Aasyns Døre? Hans Tænders Rækker er en Gru;

6 hans Pragt er stærke Skjolde, tæt sluttede som med et Segl;

7 det ene slutter til det andet, et Vindpust kommer ej imellem dem; i det ene hænger i det andet; de holde sammen og skilles ej.

9 Hans Nysen skinner som et Lys; hans Øer ere som Morgenrødens Øienlaage;

10 af hans Mund udfare Blus, som Gnister Ild de fare ud;

11 af hans Næsebor udgaaer Røg som af en sydende Gryde og Kjedel;

12 hans Aande antænder Kul; Luer gaa af hans Mund;

13 paa hans Hals hviler Styrke, Angest hopper for hans Aasyn;

14 hans Kjøds Muskler slutte fast som støbte paa ham og vakle ej;

15 hans Hjærte er fast som Sten, ja fast som den underste Møllesten;

16 naar han rejser sig, grue de Stærke; naar han bryder paa, rense de sig fra Synd;

17 anfalder man ham med Sværd, det staaer sig ej, ej Spyd, ej Pil, ej Pandser;

18 Jern agter han som Straa, Kobber som trøsket Træ;

19 Buens Søn ej jager ham paa Flugt, Slyngestene blive ham som Avner;

20 Køllen agter han som Straa, han leer ad Landsens Svingning;

21 under ham er hvasse Skaar; han strøer de spidse Stene paa Dyndet;

22 han lader Dybet syde som Gryden, han gjør Havet som et Skum ;

23 han lader sit Spor lyse efter sig, saa man skulde agte Bølgedybet Aldersgraa;

24 paa Jorden er ingen hans Lige, han er skabt foruden Frygt;

25 han seer ned paa alle de høje; han er Konge over alle stolte, vilde Dyr.

Jobs bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42