Bibelen

III. De fem skjaldbøger
1. Jobs bog

Første Samtale.

Det 5te kapitel

Fortsættelsen af Elifas’ Tale.

1 Raab kun! Mon Nogen svarer dig? til hvem af de Hellige vil du vende dig?

2 Thi Vrede dræber Daaren, og Fortørnelse ihjelslaaer Taaben. -

3 Jeg saae en Daare rodfæste sig, men strax forbandede jeg hans Hus;

4 hans Børn vare langt fra Frelsen; de nedtraadtes for Retten, og ingen reddede dem ;

5 den Hungrige fortærede hans Høst, ja tog den ud fra Tjørnehegnet; den Tørstige slugte deres Rigdom.

6 Thi Jammer voxer ikke op af Støvet, og Elendighed skyder ikke op af Jorden;

7 thi et Menneske fødes til Elendighed, som Fuglen fødes til højt at flyve. -

8 Men jeg adspurgte Gud, for Gud jeg fremstillede min Sag,

9 han, som gjør Storværk, som ingen kan ransage, Undergjerninger uden Tal,

10 han giver Regn paa Jorden, han sender Markerne Vand;

11 han sætter de Ringe i Højhed, han hæver de Sorgklædte til Frelse;

12 han gjør de Snildes Anslag til intet, saa deres Hænder ej kan udføre det kloge Raad;

l3 han fanger de Vise i deres Trædskhed, saa de Snediges Raad overiles,

14 saa de om Dagen løbe paa som i Mørke, og samle om Middagen, som var det Nat,

15 saa han frelser en Fattig fra Sværdet, fra deres Svælg og stærke Haand.

16 Saa er der da Haab for den Ringe, og Ondskaben maa lukke sin Mund.

17 Se, salig er den Mand, hvem Gud revser, foragt ikke den Almægtiges Tugt;

18 thi han volder Smerte, men han forbinder; han saarer, men hans Hænder læge;

19 af sex Farer vil han udrive dig, og i den syvende skal Ulykken ikke naa dig;

20 i Hunger vil han fri dig fra Døden, i Krig fra Sværdets Vold;

21 for Tungens Svøbe skal du være skjult, og ikke frygte Ødelæggelsen, naar den kommer;

22 du skal smile af Ødelæggelse og Hunger, og ikke frygte for Landets vilde Dyr;

23 thi du skal være i Pagt med Stenene paa Marken, og Markens vilde Dyr skal holde Fred med dig;

24 du skal erfare, at der er Fred i dit Telt, du skal undersøge din Bolig og ikke se dig skuffet;

25 du skal erfare, at din Sæd bliver mangfoldig og din Afkom som Græsset paa Jorden;

26 du skal gaa ind i Graven i din Alderdom som Negen, der tages ind i sin Tid! -

27 Se, det er, hvad vi have undersøgt; saaledes forholder i det sig. Hør det dog og mærk dig det vel!

Jobs bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42