Bibelen

2. Psalmerne

Det 1ste kapitel

Den Gudfrygtiges og den ugudeliges vilkaar

1 Salig den mand, som ikke vandrer i ugudeliges raad, ej staaer paa synderes vej og sidder ej paa spotteres bænk!

2 men hvis lyst er Herrens lov, som grunder paa hans lov dag og nat.

3 Han skal være som et træ, plantet ved vandbække, som giver frugt i sin tid, hvis blade ikke visne; alt, hvad han gjør, skal lykkes; -

4 Ej saa de ugudelige! de er som avner, dem vinden spreder.

5 Derfor skulle de ugudelige ikke bestaa for dommen eller syndere i retfærdiges forsamling.

6 Thi Herren kjender retfærdiges vej, men ugudeliges vej gaaer til fordærvelse.

Salmernes bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150