Bibelen

2. Psalmerne

Det 1ste kapitel

Den Gudfrygtiges og den ugudeliges vilkaar

1 Salig den mand, som ikke vandrer i ugudeliges raad, ej staaer paa synderes vej og sidder ej paa spotteres bænk!

2 men hvis lyst er Herrens lov, som grunder paa hans lov dag og nat.

3 Han skal være som et træ, plantet ved vandbække, som giver frugt i sin tid, hvis blade ikke visne; alt, hvad han gjør, skal lykkes; -

4 Ej saa de ugudelige! de er som avner, dem vinden spreder.

5 Derfor skulle de ugudelige ikke bestaa for dommen eller syndere i retfærdiges forsamling.

6 Thi Herren kjender retfærdiges vej, men ugudeliges vej gaaer til fordærvelse.

Salmernes bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34