Bibelen

2. Psalmerne

Det 101de kapitel

Kongespejlet

1 Psalme af David. Om Kjærlighed og Ret vil jeg sjunge, dig, o Herre, vil jeg synge Psalmer.

2 Jeg vil agte paa den fuldkomne Vej; naar kommer du til mig? jeg vil vandre i mit Hjærtes Retsind midt i mit Hus ;

3 jeg vil ikke stille Grundskarnets Ord mig for Øje, de Frafaldnes Gjerning hader jeg, den skal ikke klæbe ved mig;

4 et underfundigt hjærte vige fra mig, den Onde vil jeg ikke kjende;

5 ham, som i Løn bagtaler sin Næste, vil jeg udslette, ham med de høje Øjne og det stolte Sind lider jeg ej;

6 mine Øjne er paa de Trofaste i Landet, for at de kan bo hos mig; den, som vandrer den fuldkomne Vej, ham tager jeg til min Tjener;

7 den, som øver Svig, skal ikke bo midt i mit Hus; den, som taler Løgn, skal ikke stande for mine Øjne;

8 hver Morgen vil jeg udslette alle Ugudelige i Landet, for at udrydde hver Ildgjerningsmand af Herrens Stad.

Salmernes bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150