Bibelen

2. Psalmerne

Den 102den kapitel

Klagepsalme

1 En Ulykkeligs Bøn, naar han forsmægter og udøser sin Klage for Herren.

2 Herre! hør min Bøn, mit Raab komme til dig!

3 du skjule ikke dit Ansigt for mig, bøj dit Øre til mig paa min Nøds Dag, den Dag, jeg kalder paa dig, il og svar mig;

4 thi som en Røg svinde mine Dage, og mine Ben ere udbrændte som et Brandsted;

5 mit Hjærte er slaget som Græs og udtørret, thi jeg glemmer at spise mit Brød,

6 for mit Suks Røst er jeg kun Ben og Hud;

7 jeg ligner Pelikanen i Ørken, og er bleven som Uglen paa de øde Steder;

8 jeg vaager og er som den enlige Fugl paa Taget;

9 mine Fjender haane mig den hele Dag, og de, som rase imod mig, sværge ved mig;

10 thi Aske jeg tærer som Brød og blander min Drik med Taarer

11 for din Vrede og Harme, thi du hævede mig og styrtede mig ned;

12 mine Dage er som den lange Skygge, jeg visner som Græs!

13 Men du, Herre, bliver evindelig, din Ihnkommelse fra Slægt til Slægt!

14 Du vil rejse dig, forbarme dig over Zion; thi nu er Standen til at være hende naadig, Tidens Fylde er kommen!

15 thi dine Tjenere have Velbehag i hendes Stene, og de ynkes over hendes Grus;

16 Hedninger skulle frygte Herrens Navn, og alle Jordens Konger din Herlighed.

17 Naar Herren faaer bygget Zion, aabenbares han i sin Herlighed;

l8 han vender sig til den Nøgnes Bøn og foragter ikke deres Bøn.

19 Dette skal skrives for den sidste Slægt, et vordende Folk skal prise Herren.

20 Thi han skuer ned fra sit hellige Højsæde; fra Himlen skuer Herren til Jord,

21 for at høre den Bundnes Suk, for at løse Dødsens Børn,

22 saa de forkynde Herrens Navn i Zion, hans Pris i Jerusalem,

23 naar Folk sig flokke tilsammen og Riger for at tjene Herren.

24 Han nedtrykte min Kraft paa Vejen, forkortede mine Dage;

25 jeg sagde: Min Gud! ryk mig ej bort midt i mine Dage, fra Slægt til Slægt ere dine Aar;

26 fordum grundfæstede du Jorden ; Himlene ere dine Hænders Gjerning;

27 de forgaa, men du bestaaer; de ældes alle som et Klædebon, du skifter dem som en Klædning, og de omskiftes;

28 men du er, og dine Aar de endes ej;

29 dine Tjeneres Børn skal bo og deres Afkom grundfæstes for dit Aasyn!

Salmernes bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150