Bibelen

2. Psalmerne

Den 111te kapitel

Herrens Gjerninger

1 Halleluja! Jeg vil prise Herren af mit hele Hjærte i de Retskafnes Raad, i Menigheden.

2 Store ere Herrens Gjerninger og søgte af alle, som finde Glæde i dem.

3 Højhed og Herlighed er hans Værk, og hans Retfærdighed bestaaer altid.

4 Et Minde har han stiftet om sine Undere, naadig og barmhjærtig er Herren.

5 Føde gav han dem, ham frygte, han mindes evig sin Pagt.

6 Sine Gjerningers Kraft kundgjorde han sit Folk, idet han gav dem Hedningers Arv.

7 Hans Hænders Gjerninger ere Sandhed og Ret; trofaste ere alle hans Bud, grundfæstede i al Evighed, gjorte i Sandhed og Oprigtighed.

9 Forløsning sendte han sit Folk, han indstiftede for evig sin Pagt; helligt og forfærdeligt er hans Navn.

10 Visdoms Begyndelse er Herrens Frygt, en god Indsigt for alle dem, som gjøre derefter; hans Pris bestaaer evindelig.

Salmernes bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150