Bibelen

2. Psalmerne

Den 112te kapitel

Den Gudsfrygtige

1 Halleluja! Lyksalig den Mand, som frygter Herren, som har synderlig Lyst til hans Bud.

2 Mægtig paa Jord skal hans Sæd vorde; de Retsindiges Slægt velsignes!

3 Gods og Rigdom er i hans Hus, og hans Retfærdighed staaer altid fast.

4 I Mørke der oprinder Lys for de Retsindige; naadig og barmhjærtig og retfærdig er han. -

5 God Mand forbarmer sig og laaner ud, han styrer sine Sager med Ret.

6 Han skal ikke rokkes evindelig: til evigt Minde vorder den Retfærdige.

7 For ond Tidende frygter han ej, fast er hans Hjærte, trygt i Herren; 8 grundfast er hans Hjærte, han frygter ikke, indtil han seer med Fryd paa sine Fjender.

9 Han udspreder, han giver til de Fattige, hans Retfærdighed staaer evig fast, hans Horn ophøjes med Ære. -

10 Den Ugudelige seer derpaa, han ærgrer sig, han skjærer Tænder, han svinder hen! De Ugudeliges Lyst forgaaer.

Salmernes bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150