Bibelen

2. Psalmerne

Den 114de kapitel

Skabningens Herre.

1 Da Israel drog ud fra Ægypten, Jakobs Hus fra Folket med det fremmede Maal,

2 blev Juda hans Helligdom, Israel hans Rige.

3 Havet saae det og flyede, Jordan veg tilbage;

4 Bjergene sprang som Væddere, Højene som Lam. -

5 Hvad fejler dig, du Hav, at du saa flyede, Jordan, at du veg tilbage?

6 I Bjerge, at I sprang som Væddere, og I Høje som Lam? -

7 Bæv, o Jord, for Herrens Ansigt, for Jakobs Guds Ansigt!

8 han, som forvandler Klippen til Vandsump, Flint til Kildevæld!

Salmernes bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150