Bibelen

2. Psalmerne

Det 12de kapitel

Bøn mod hykerli og falskhed

1 Til forsagneren, til ottestrængslyren. En psalme af David.

2 Frels, o Herre, thi de fromme ere svundne, de trofaste blevne fra blandt menneskens børn.

3 Falskhed taler mand til sin næste med smigrende læber; snart af et, snart af andet hjærte tale de.

4 Herre, udryd alle smigrende læber, hver tunge, som taler store ord!

5 dem, som sige: Ved vor tunge skulle vi faa magten! vore læber er med os, hvem er Herre over os.

6 Formedelst de elendiges undertrykkelser, for de fattiges suk vil jeg nu rejse mig, siger Herren, jeg vil sætte dem i frelse, som han blæser ad!

7 Herrens Ord ere rene Ord som sølvet, der er smeltet i jordovnen, der syvfold er lutret.

8 Du vil bevare dem, Herre, vogte dem for denne slægt evindelig.

9 De ugudelige gaa frem allevegne, naar skjændsel ophøjes blandt menneskens børn.

Salmernes bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150