Bibelen

2. Psalmerne

Det 12de kapitel

Bøn mod hykerli og falskhed

1 Til forsagneren, til ottestrængslyren. En psalme af David.

2 Frels, o Herre, thi de fromme ere svundne, de trofaste blevne fra blandt menneskens børn.

3 Falskhed taler mand til sin næste med smigrende læber; snart af et, snart af andet hjærte tale de.

4 Herre, udryd alle smigrende læber, hver tunge, som taler store ord!

5 dem, som sige: Ved vor tunge skulle vi faa magten! vore læber er med os, hvem er Herre over os.

6 Formedelst de elendiges undertrykkelser, for de fattiges suk vil jeg nu rejse mig, siger Herren, jeg vil sætte dem i frelse, som han blæser ad!

7 Herrens Ord ere rene Ord som sølvet, der er smeltet i jordovnen, der syvfold er lutret.

8 Du vil bevare dem, Herre, vogte dem for denne slægt evindelig.

9 De ugudelige gaa frem allevegne, naar skjændsel ophøjes blandt menneskens børn.

Salmernes bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34