Bibelen

2. Psalmerne

Den 122de kapitel

Jerasalem.

Kirkegangspsalme af David.

1 Jeg glæder mig ved dem, som sige til mig: Vi vil gaa til Herrens Hus!

2 Vore Fødder stande i dine Porte, Jerufalem!

3 Jerusalem fast bygget som en Stad, der i sig selv er sammentømret;

4 hvorhen Stammer drage op, Herrens Stammer, - en Lov for Jsrael - for at prise Herrens Navn;

5 thi der stod Stole til Dom, Stole for Davids Hus.

6 Beder for Jerusalems Fred, at de finde Hvile, som elske dig!

7 Fred være inden din Mur, Ro i dine Slotte!

8 For mine Brødres og mine Venners Skyld vil jeg nu sige: Fred være i dig!

9 For Herrens, vor Guds, Huses Skyld vil jeg søge dit Bedste.

Salmernes bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150