Bibelen

2. Psalmerne

Den 123de kapitel

Bøn om Hjælp.

Kirkegangspfalme

1 Til dig opløfter jeg mine Øjne, du, som boer i Himlen.

2 Se, som Tjeneres Øjne vogte paa deres Herres Haand og Pigens Øjne paa hendes Frues Haand, saaledes vogte vore Øjne paa dig, Herre, vor Gud, indtil du bliver os naadig. -

3 Vær os naadig, Herre, vær os naadig! thi vi ere overmætte af Foragt;

4 vor Sjæl er overmæt af Stoltes Haan og Hovmodiges Foragt!

Salmernes bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150