Bibelen

2. Psalmerne

Den 126de kapitel

Israels Haab.

Kirkegangspsalme

1 Da Herren førte Zions Fanger tilbage, bleve vi som drømmende;

2 da fyldtes vor Mund med Smil og vor Tunge med Jubel; da sagde man blandt Hedningerne: Store Ting har Herren gjort mod disse.

3 Store Ting har Herren gjort mod os; vi ere blevne glade. -

4 Vend, Herre, med vore Fangne tilbage som Vandstrøm i tørren Laud!

5 De, som saae med Graad, skal høste med Frydesang.

6 Den, som gaaer ud med Graad, bærende sit Korn til Udsæd, skal gaa ind med Fryd, bærende sine Neg.

Salmernes bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150