Bibelen

2. Psalmerne

Den 127de kapitel

Velsignelsen

Kirkegangspsalme af Salomon.

1 Hvis Herren ikke bygger Huset, arbejde Bygningsfolkene forgjæves ; hvis Herren ikke bevarer Staden, vaager Vægteren forgjæves.

2 Forgjæves rejse I eder tidlig og sætte eder silde til at tære eders sure Arbejds Brød; Han giver sin Ven det i Søvne. -

3 Se, Børn er Herrens Arv, en Løn er Livsens Frugt.

4 Som Pil i Heltehaand er Ungdoms Sønner.

5 Lykkelig den Mand, som har fyldt sit Kogger med dem; de skal ikke beskjæmmes, men tale deres Fjender til paa Tinge.

Salmernes bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150