Bibelen

2. Psalmerne

Den 129de kapitel

Guds Børns Trængsler.

Kirkegangspsalme.

1 De have trængt mig saare fra min Ungdom, maa Israel vel sige,

2 de have trængt mig saare fra min Ungdom; dog har de ikke faaet Magt med mig.

3 Plovmcend har pløjet min Ryg og draget deres Farer lange. -

4 Herren er retfærdig, han har overhugget de Ugudeliges Reb.

5 De skal beskjæmmes og vige tilbage, alle, som hade Zion;

6 de skal vorde som Græs paa Tagene, visnet, før man rykker det op,

7 som ikke fylder Høstmands Haand eller Negbinders Arm;

8 og Vejfarende sige ikke: "Herrens Velsignelse med eder! vi velsigne eder i Herrens Navn!"

Salmernes bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150