Bibelen

2. Psalmerne

Det 13de kapitel

Bøn om frelse

1 Til forsangeren. En psalme af David.

2 Hvorlænge, Herre, vil du glemme mig evindelig? hvorlænge vil du skjule dit aasyn for mig?

3 hvorlænge skal jeg raadslaa i min sjæl, have daglig bedrøvelse i mit hjærte? hvorlænge skal min fjende ophøje sig over mig?

4 Sku ned, bønhør mig, Herre min Gud, lad mine øjne blive lyse, at jeg ej hensover i døden,

5 at ej min fjende skal sige: "Jeg magtede ham," mine fjender fryde sig, fordi jeg faldt!

6 Paa din miskundhed stoler jeg; mit hjærte fryder sig ved din frelse; jeg vil synge for Herren, thi han har gjort vel imod mig.

Salmernes bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34