Bibelen

2. Psalmerne

Det 13de kapitel

Bøn om frelse

1 Til forsangeren. En psalme af David.

2 Hvorlænge, Herre, vil du glemme mig evindelig? hvorlænge vil du skjule dit aasyn for mig?

3 hvorlænge skal jeg raadslaa i min sjæl, have daglig bedrøvelse i mit hjærte? hvorlænge skal min fjende ophøje sig over mig?

4 Sku ned, bønhør mig, Herre min Gud, lad mine øjne blive lyse, at jeg ej hensover i døden,

5 at ej min fjende skal sige: "Jeg magtede ham," mine fjender fryde sig, fordi jeg faldt!

6 Paa din miskundhed stoler jeg; mit hjærte fryder sig ved din frelse; jeg vil synge for Herren, thi han har gjort vel imod mig.

Salmernes bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150