Bibelen

2. Psalmerne

Den 132te kapitel

Herrens Hus.

Kirkegangspsalme.

1 Herre, kom David ihu og alle hans Lidelser,

2 ham, som tilsvor Herren og lovede Jakobs Vældige:

3 Jeg vil ikke gaa ind i mit Huses Bolig; jeg vil ikke opstige paa mit Sengeleje;

4 jeg vil ikke give mine Øjne Søvn eller mine Øjenlaage Bland,

5 før jeg finder et Sted for Herren, en Bolig for Jakobs Vældige! -

6 Se, vi have hørt om den i Efrata, fundet den paa Skovsletten;

7 vi ville komme til hans Bolig, tilbede for hans Fodskammel!

8 Rejs dig, o Herre, til din Hvile, du og din Magts Ark;

9 dine Præster iføres Retfærdighed, og dine Fromme synge med Fryd!

10 For David, din Tjeners Skyld, forskyd ikke din Salvede! -

11 Herren har tilsvoret David Sandhed, han vil ikke vige derfra: "En Ætling af dig vil jeg sætte i dit Højsæde;

12 dersom dine Børn ville holde min Pagt og mine Bud, som jeg vil lære dem, saa skal ogsaa deres Børn stedse og altid sidde i dit Højsæde."

13 Thi Herren har ndvalgt Zion, han kaarede sig den til Bolig: "Det er mit Hvilested stedse og altid, der vil jeg bo; thi den har jeg kaaret.

15 Dens Føde vil jeg højlig velsigne, dens Fattige vil jeg mætte med Brød;

16 dens Præster vil jeg iklæde Frelse, dens Fromme skal synge med Fryd!

17 Der vil jeg lade Magt fremspire for David, berede en Lampe for min Salvede;

18 hans Fjender vil jeg klæde med Skjændsel, og hans Krone skal blomstre over ham!"

Salmernes bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150