Bibelen

2. Psalmerne

Den 135te kapitel

Lovsang

1 Halleluja! lover Herrens Navn, lover I Herrens Tjenere,

2 som staa i Herrens Hus, i vor Guds Huses Forgaarde;

3 lover Herren, thi Herren er god; lovsynger hans Navn, thi det er lifligt.

4 Thi Jakob har Herren udvalgt sig, Israel til sin Ejendom.

5 Thi jeg veed, at Herren er stor, og vor Herre større end alle Guder.

6 Herren gjør alt, hvad ham behager, i Himlen og paa Jorden, i Havene og alle Afgrunde;

7 Dampe lader han opstige fra Jordens Ende, Lyn gjør han til Regn; Vejret udfører han af sine Forraadskamre. -

8 Han, som slog Ægyptens Førstefødte, baade Folk og Fæ ;

9 han sendte Tegn og Vidunder i din Midte, Ægypten, imod Farao og alle hans Tjenere,

10 han, som slog mange Folk og fældte stærke Konger,

11 Amoiriterkongen Sihon og Og, Konge i Basan, og alle Kana-ans Riger ;

12 Dog han gav deres Land til Arv, til Arv for sit Folk Israel.

13 Herre, dit tNavn er evindelig, Herre, din Ihukommelse fra Slægt til Slægt!

14 Thi Herren vil dømme sit Folk og forbarme sig over sine Tjenere.

15 Hedningernes Afguder ere Sølv og Guld, Menneskehænders Gjerning;

16 Mund har de, men tale kan de ikke; Øjne har de, men se kan de ikke;

17 Øren har de, men høre kan de ikke, ja der er ikke Aand i deres Mund.

18 Som dem skulle de vorde, der gjorde dem, hver, som forlader sig paa dem!

19 Israels Hus, lover Herren! Arons Hus, lover Herren!

20 Levis Hus, lover Herren! I, som frygte Herren, lover Herren!

21 Lovet være Herren fra Zion, han, som boer Jerusalem! Halleluja!

Salmernes bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150