Bibelen

2. Psalmerne

Den 136te kapitel

Guds Godhed. En Vexelsang

1 Priser Herren, thi han er god ; thi evig er hans Kjærlighed!

2 Priser Gudernes Gud, thi evig er hans Kjærlighed!

3 Priser Herrernes Herre; thi evig er hans Kjærlighed!

4 Ham som ene gjør store Underværkerz thi evig er hans Kjærlighed!

5 Ham, som skabte Himlen med Forstand ; thi evig er hans Kjærlighed!

6 Ham, som hvælvede Jorden over Vandene; thi evig er hans Kjærlighed!

7 Ham, som skabte de store Lys; thi evig er hans Kjærlighed!

8 Solen til at raade om Dagen; thi evig er hans Kjærlighed!

9 Maanen og Stjernerne til at raade om Natten; thi evig er hans Kjærlighed!

10 Ham, som slog Ægypterne i deres Førstefødte; thi evig er hans Kjærlighed!

11 og udførte Israel fra deres Midte; thi evig er hans Kjærlighed!

12 med vældig Haand og udstrakt Arm; thi evig er hans Kjærlighed!

13 Ham, som kløvede det røde Hav; thi evig er hans Kjærlighed!

14 og lod Israel gaa midt igjennem det; thi evig er hans Kjærlighed!

15 udstødte Farao og hans Hær i det røde Hav; thi evig er hans Kjærlighed!

16 Ham, som førte sit Folk igjennem Ørken; thi evig er hans Kjærlighed!

17 Ham, som slog store Konger; thi evig er hans Kjærlighed!

18 og fældte mægtige Konger; thi evig er hans Kjærlighed!

19 Amoriterkongen Sihon; thi evig er hans Kjærlighed!

20 og Basans Konge Og; thi evig er hans Kjærlighed!

21 og gav deres Land til Arv; thi evig er hans Kjærlighed!

22 en Arv for Israel, sin Tjener; thi evig er hans Kjærlighed!

23 Ham, som i vor Fornedrelse kom os ihu; thi evig er hans Kjærlighed!

24 og udrev os fra vore Fjender; thi evig er hans Kjærlighed!

25 som giver alt Kjød Føde; thi evig er hans Kjærlighed! -

26 Priser Himlens Gud! thi evig er hans Kjærlighed!

Salmernes bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150