Bibelen

2. Psalmerne

Den 138te kapitel

Guds Ord.

1 Af David. Jeg vil prise dig as hele mit Hjærte, for Guder vil jeg lovsynge dig;

2 jeg vil nedkaste mig for dit hellige Tempel; jeg vil prise dit Navn for din Kjærlighed og for din Sandhed; thi du har herliggjort dit Ord over alt dit Navn!

3 den Dag, jeg kaldte paa dig, bønhørte du mig; du styrker mig med Kraft i min Sjæl.

4 Alle Jordens Konger skulle prise dig, Herre, naar de faa hørt din Munds Ord!

5 og de skulle synge om Herrens Veje; thi Herrens Ære er stor!

6 Thi høj er Herren, men han seer til den Lave; den Hovmodige kjender han langtfra.

7 Vandrer jeg end midt i Trængsel, holder du mig i Live, mod mine Fjenders Vrede udrækker du din Haand og frelser mig ved din højre Haand.

8 Herren vil gjennemføre det for mig! Herre, evig er din Kjærlighed, opgiv ikke dine Hænders Gjerninger!

Salmernes bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150