Bibelen

2. Psalmerne

Det 14de kapitel

Klage over verdens fordærvelse

1 Til forsangeren. Af David. Daaren siger i sit hjærte: "Der er ingen Gud." Fordærvelig, afskyelig er deres gjerning; der er ingen, som gjør godt.

2 Herren skuer ud af himlen over menneskens børn for at se, om der er nogen forstandig, nogen, som søger Gud.

3 De ere alle afvegne, tilhobe ere de fordærvede; der er ingen, som gjør godt, ingen, end ikk een! -

4 Skulle de ej erkjende det, alle ugjerningsmænd, der æde op mit folk, som aad de brød; Herren paakalde de ikke!

5 Der frygte de saare; thi Gud er med de retfærdiges slægt.

6 I spotte den fortryktes raad, skjøndt Herren er hans tilflugt. -

7 Gid Israels frelse komme fra Zion! Naar Herren tilbagefører sit fangne folk, skal Jakob fryde, Israel glæde sig!

Salmernes bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150