Bibelen

2. Psalmerne

Det 14de kapitel

Klage over verdens fordærvelse

1 Til forsangeren. Af David. Daaren siger i sit hjærte: "Der er ingen Gud." Fordærvelig, afskyelig er deres gjerning; der er ingen, som gjør godt.

2 Herren skuer ud af himlen over menneskens børn for at se, om der er nogen forstandig, nogen, som søger Gud.

3 De ere alle afvegne, tilhobe ere de fordærvede; der er ingen, som gjør godt, ingen, end ikk een! -

4 Skulle de ej erkjende det, alle ugjerningsmænd, der æde op mit folk, som aad de brød; Herren paakalde de ikke!

5 Der frygte de saare; thi Gud er med de retfærdiges slægt.

6 I spotte den fortryktes raad, skjøndt Herren er hans tilflugt. -

7 Gid Israels frelse komme fra Zion! Naar Herren tilbagefører sit fangne folk, skal Jakob fryde, Israel glæde sig!

Salmernes bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34