Bibelen

2. Psalmerne

Den 143de kapitel

Bøn om Frelse.

1 En Psalme af David. Herre, hør min Bøn, laan Øre til min ydmyge Begjæring, svar mig i din Trofasthed, i din Retfærdighed!

2 gaa ikke i Rette med din Tjener, thi for dit Aasyn er ingen Levende retfærdig. -

3 Thi Fjenden forfulgte min Sjæl, knuste mit Liv til Jorden, lod mig bo i Bælgmørke som de evig Døde;

4 og min Aand smægtede i mig, mit Hjærte gruede i mit Indre;

5 jeg kom de gamle Dage ihu, jeg grundede paa din Daad, tænkte over dine Hænders Gjerning.

6 Jeg udbredte mine Hænder til dig; min Sjæl var til dig som et vansmægtende Land. Sela!

7 Il, bønhør mig, Herre! min Aand fortæres; skjul ikke dit Ansigt for mig, saa jeg skulde ligne dem, som fare ned i Hulen!

8 Lad mig høre din Kjærlighed om Morgenen ; thi paa dig forlader jeg mig! lær mig at kjende den Vej, jeg skal vandre; thi til dig har jeg hævet min Sjæl!

9 Fri mig fra mine Fjender, o Herre! hos dig har jeg søgt Skjul!

10 Lær mig at gjøre din Villie! thi du er min Gud; din gode Aand føre mig i det jævne Land!

11 Herre, gjør mig levende for dit Navns Skyld! udfør i din Retfærdighed min Sjæl fra Trængsel!

12 og udryd du i din Kjærlighed mine Fjender, læg dem alle øde, som trænge min Sjæl; thi jeg er din Tjener!

Salmernes bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150