Bibelen

2. Psalmerne

Den 145de kapitel

Lovsang

1 Lovsang af David. Jeg vil ophøje dig, min Gud, o Konge! og jeg vil love dit Navn evindelig og altid;

2 den hele Dag vil jeg love dig og prise dit Navn evindelig og altid.

3 Stor er Herren og saare priselig, og hans Storværk er uransageligt.

4 Slægt til Slægt berømmer dine Gjerninger og forkynder din Vælde.

5 Din Højheds Herligheds Ære og dine underfulde Ord vil jeg betænke!

6 Dine forfærdelige Gjerningers Vælde udsige de, og dit Storværk vil jeg forkynde.

7 Mindet om din store Godhed udbrede de, og de juble over din Retfærdighed. Naadig og barmhjærtig er Herren, langmodig og stor i Kjærlighed!

9 God er Herren mod alle, og hans Barmhjærtighed er over alle hans Skabninger.

10 Dig, o Herre, prise alle dine Gjerninger, og dine Fromme love dig.

11 Dit Riges Herlighed fortælle de og tale om din Vælde,

12 for at lære Menneskens Børn hans vældige Gjerninger, hans Riges Herligheds Ære.

13 Dit Rige er et Rige i al Evighed, dit Herredømme naaer til alle Slægter.

14 Herren støtter alle, som falde, oprejser alle de Nedbøjede. -

15 Alles Øjne vogte paa dig, Herre, og du giver dem deres Føde i sin Tid;

16 du oplader din Haand og mætter alt Levende med hvad de begjære.

17 Retfærdig er Herren i alle sine Veje og kjærlig i alle sine Gjerninger.

18 Herren er nær hos alle, som kalde paa ham, hos alle, som paakalde ham i Sandhed.

19 Han gjør, hvad de, ham frygte, begjære, han hører deres Raab og frelser dem.

20 Herren bevarer alle sine Venner, men alle Ugudelige vil han lægge øde.

21 Herrens Pris skal min Mund udtale, og alt Kjød skal love hans hellige Navn evindelig og altid!

Salmernes bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150