Bibelen

2. Psalmerne

Den 146de kapitel

Lovsang

1 Halleluja! min Sjæl, lov Herren!

2 jeg vil prise Herren den Stund, jeg lever; jeg vil synge min Gud Psalmer, saalange jeg er til.

3 Forlader eder ikke paa Fyrster, paa et Menneskebarn, hos hvem der ikke er Frelse;

4 hans Aand farer bort, han bliver Jord igjen, paa den Dag forgaa hans stolte Tanker.

5 Salig er den, hvis Hjælp er Jakobs Gud, hvis Haab er paa Herren, hans Gud,

6 som skabte Himmel og Jord og Havet og alt, hvad deri er, han, som bevarer Sandhed evindelig;

7 han, som skaffer Undertrykte Ret, som giver Hungrige Brød, Herren løser de Bundne;

8 Herren oplader Blindes Øjne ; Herren oprejser Nedbøjede, Herren elsker Retfærdige;

9 Herren bevarer Fremmede, oprejser Faderløse og Enker, men Ugudeliges Vej forstyrrer han.

10 Herren, din Gud, o Zion, skal herske evindelig fra Slægt til Slægt! Halleluja!

Salmernes bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150