Bibelen

2. Psalmerne

Den 147de kapitel

Herren, sit Folks velgjører.

1 Halleluja! thi det er godt at lovsynge vor Gud; thi han er elskelig; smuk er Lovsangen.

2 Herren bygger Jerusalem, han samler Israels Adspredte;

3 han læger de Sønderknuste af Hjærte, han forbinder deres Saar;

4 han tæller Stjernerne, han kalder dem alle ved Navn.

5 Stor er vor Herre og vældig i Kraft, paa hans Forstand er intet Maal.

6 Herren oprejser de Ydmyge og fornedrer de Ugudelige til Jorden. -

7 Synger Lovsang i Kor for Herren; synger til Harpen Psalmer for vor Gud;

8 ham, som skjuler Himlen med Skyer; ham, som bereder Jorden Regn; ham, som lader Bjergene fremskyde Græs;

9 ham, som giver Føden til Kvæget, til Ravneunger, naar de skrige.

10 Han har ikke Lyst til Hestens Styrke eller Behag i Mandens Ben.

11 Herren har Behag i dem, ham frygte, som bie efter hans Kjærlighed.

12 Pris Herren, Jerusalem! Zion, lov din Gud!

13 Thi han styrker dine Portes Slaaer, han velsigner dine Børn i din Midte!

14 Han beskikker Fred i dine Landemærker; han mætter dig med Hvedens Fedme.

15 Han sender sit Bud til Jorden, hastig løber hans Ord;

16 han giver Sne som Uld, han strøer Rim som Aske;

17 han udkaster sin Is i Smuler; hvo kan staa for hans Kulde?

18 han sender sit Ord og smelter dem; han lader sit Vejr blæse, de henflyde som Vand. -

19 Han har kundgjort Jakob sit Ord, Israel sine Skikke og Bud.

20 Han har ikke gjort saaledes mod nogen Hedninger, og Budene, dem kjende de ikke. Halleluja!

Salmernes bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150