Bibelen

2. Psalmerne

Den 148de kapitel

Skabningens Halleluja

1 Halleluja! Lover Herren fra Himlen, lover ham i det Høje!

2 lover ham, alle hans Engle, lover ham, alle hans Herre!

3 lover ham Sol og Maane, lover ham alle lysende Stjerner!

4 lover ham Himlenes Himle og I Vande, som ere over Himlene!

5 De skulle love Herrens Navn, thi han bød, og de bleve skabte;

6 og han befæstede dem evig og altid; han gav dem en Lov, som ikke skal andres.

7 Lover Herren fra Jorden, I Søuhyrer og alle Afgrunde,

8 Ild og Hagel, Sne og Taage, Stormen, som udretter hans Ord;

9 I Bjerge og alle Høje, I Frugttræer og alle Cedre;

10 vilde Dyr og alle tamme, Kryb og vinget Fugl;

11 Jordens Konger og alle Folk, Fyrster og alle Jordens Dommere,

12 Ungersvende og Piger, Gamle og Unge,

13 de skal love Herrens Navn ; thi ophøiet er hans Navn alene; hans Herlighed er over Jord og Himmel;

14 og han ophøjede Hornet for sit Folk, en Lovsang for alle hans Fromme, for Israels Børn, det Folk, som er ham næst! Halleluja!

Salmernes bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150