Bibelen

2. Psalmerne

Den 149de kapitel

Den nye Sang.

1 Halleluja! Synger Herren en ny Sang, hans Lovsang i de Frommes Forsamling!

2 Israel glæde sig i sin Skaber, Zions Børn fryde sig i deres Konge!

3 De skal love hans Navn i festlig Dands, til Haandpauke og Citar lovsynge ham!

4 Thi Herren har Behag i sit Folk, han smykker de Ydmyge med Frelse.

5 De Fromme skulle fryde sig i Herlighed, de skulle juble paa deres Leje.

6 Guds Forherligelse af deres Bryst, og tveægget Sværd i deres Haand;

7 til at øve Hævn blandt Hedningerne, Straf blandt Folkene,

8 saa de binde deres Konger med Lænker, deres Hædersmænd i Bolt og Jern,

9 til at øve paa dem den skrevne Ret! - Den er Herlighed for alle hans Fromme. Halleluja!

Salmernes bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150